สวัสดีปีใหม่ 2552
"ข้อมูลบริษัท Mice Event TTDD Service เกี่ยวกับเรา ลายไทย
ท่องเที่ยวทั่วไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดิสไทย
 
 

ภาคกลาง หมายถึง ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   อยู่กึ่งกลาง  ระหว่าง   ภาคเหนือ   ภาคอีสาน
   ภาคตะวันตก และภาคใต้

   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม กว้างใหญ่ เกิดจากตะกอนดิน ทราย กรวดที่ถูกแม่นำพัดพามาทับถมกัน จนกลายเป็นที่ราบที่มีพื้นที่
   มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่  ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมเจ้าพระยา  แม่น้ำแม่กลอง  และแม่น้ำบางปะกง  บริเวณที่ราบลุ่มตอนบน  เป็นที่ราบ
   ลอนคลื่น บางแห่งเป็นที่ราบขั้นบันได  และที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน  บริเวณขอบเป็นที่ราบแคบๆหรือเนินเขา  และบริเวณ
   กลุ่มเขาโดดนครสวรรค์เป็นที่ราบลอนคลื่นและมีเนินเขาเตี้ยๆโผ่เป็นระยะจากนครสวรรค์ถึงชัยนาท

   ลักษณะของพื้นที่ภาคกลางจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง จึงประกอบอาชีพเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการทำประ
   มงทั้งน้ำจืดและประมงน้ำเค็ม อีกทั้งอาชีพค้าขายก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนภาคกลางนิยมกันมาก เพราะว่าภาคกลาง จะมีทางคมนาคมที่สะดวก
   สบายทั้งทางบกและทางน้ำ ทำให้เหมาะแก่การทำการค้าเป็นอย่างยิ่ง

 

 
  รอบเกาะรัตนโกสินทร์, จักรยาน 2 ล้อ, Segway
Segway Tour

ท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าสองล้อที่ผลิต
โดยบริษัท   Segway   สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นในการท่อง
เที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ 
อยุธยา, รถตุ๊ก ตุ๊ก, ตุ๊ก ตุ๊กหน้ากบ
ชมโบราณสถาน ไหว้พระ ทำบุญ
พาหนะในการนำเที่ยวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมาถึง
จะได้พบกับ “ตุ๊กตุ๊กหน้ากบ” ที่
 มีไว้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4880
ที่อยู่ 99/37 หมู่ 10 ซอย ลาดพร้าววังหิน 34 ถ.สุขาภิบาล-บางกะปิ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-mail: infothisthai@yahoo.com
เบอร์โทร 02 9317711-2 แผนก FIT 02-539-0081 เบอร์แฟกซ์ 02-539-9077
©Copyright 2009 www.thisthai.com